KOMIKS aneb kreslený seriál...
Domů Nahoru Pepík Hippík Petr a Lucie Lips Tullian Mladý svět Major Zeman

 

Mladý svět 70.léta

Černý Filip

"Náčelník- Filip z Mengštejnu" rozpustí svoji Černou rotu a s milovanou Hedvikou se vrací přes Sasko do Čech...pomáhá opět utlačovaným obyčejným lidem.... je to vlastně volné pokračování Lipse Tulliana....

( na pokračování v časopise Mladý svět)

 

Carmen

Podle námětu a scénáře Jaroslava Pacovského a Jiřího Šebánka uvádí "fantom opery" na stránkách Mladého světa komiksovou operu Georgese Bizeta.

Kája Saudek zde překreslil, jako hlavní představitele celé nebe pop-music ČSSR.

( celkem 15  pokračování v časopise Mladý svět)

 

Dívčí válka

Dívčí válka  příběh o dvou částech : I. díl - Šárka

                                                                      II. díl - Vlasty skon

Podle námětu a scénáře Jaroslava Pacovského a Jiřího Šebánka uvádí "fantom opery" komiksovou operu Otakara Ostrčila.

Kája Saudek zde překreslil, jako hlavní představitele celé nebe pop-music ČSSR.

Šárka - Eva Pilarová, Vlasta - Naďa Urbánková.

( celkem 16.  pokračování v časopise Mladý svět)

 

Rigoletto

Podle námětu a scénáře Jaroslava Pacovského a Jiřího Šebánka uvádí "fantom opery" komiksovou operu.

Kája Saudek zde překreslil, jako hlavní představitele  opět celé nebe pop-music ČSSR.

vévoda Mantovský s podobou Waldemara Matušky a jeho šašek  Václav Neckář.

( celkem 10  pokračování v časopise Mladý svět)

 

ČTVERYLKA z dějin světového písemnictví

Komiks o čtyřech "okýnkách", humorným způsobem připomíná skvosty světové i české literatury. Scénář nejčastěji psali pánové Křesťan , Pacovský , ale i ženy Haiduková a Tikalová.

Revised: října 15, 2005 .