KOMIKS aneb kreslený seriál...
Domů Historie komiksu Lada Josef Jaroslav Foglar Neprakta-Švandrlík Čtyřlístek Kája Saudek Pan Jekyll a Mr.Hyde časopisy socreal Komiks pro nejmenší Zelený Raul Asterix Inspektor Sniff Kapitán Kloss made in USA Garfield West Evropa Želvy Ninja Simpsons

 

Jaroslav Foglar  

se narodil 6. července 1907 v Praze - Nuslích v Benátské ulici č.3. Studoval Veřejnou obchodní školu. Zaměstnán byl jako úředník, pedagogický pracovník, odpovědný redaktor časopisů Mladý hlasatel, Junák a Vpřed. Pod přezdívkou "Jestřáb" vedl po celý život skautské oddíly. Jeho první publikovaná povídka Vítězství vychází časopisecky roku 1923, a je vlastně prvním krůčkem ke spisovatelské dráze.  

V roce 1925 končí obchodní školu, krátce pracuje v informační kanceláři firmy Wys Müller et Company a poté přechází na třináct let jako úředník k firmě Oskar Stein, velkoobchod papíren. O prázdninách vede skautský tábor, při němž poprvé zavítá do Sluneční zátoky na řece Sázavě. Po návratu z tábora se 34. pražský oddíl slučuje se slavnou Dvojkou a Jestřáb přechází do jeho vedení pod názvem Hoši od Bobří řeky. Po šedesáti letech nepřetržitého vedení předává oddíl v roce 1987 svému nástupci a řadí se tak mezi nejstarší oddílové vedoucí na světě.

Kreslené seriály:

  1. Příběhy Medvědí družiny (1945-1946)*
  2. Pim a Red (1947-48)*
  3. Za poklady starých Inků (1948)*
  4. K pramenům neznámé řeky (1964-1965)*
  5. Rychlé šípy (1969-71)*
  6. Kulišáci (1963-1966)*
  7. Váhy života a smrti (1968-1969)* - převedená povídka
  8. Záhada hlavolamu (1970)* ­ převedený román  

    9. Stínadla se bouří (1970)* - převedený román  

 

  10 . Expedice Borneo

  11. Modrá rokle (1984, 1987, 1991)

  12. Ztracený kamarád (1987) - převedený román

  13. Svorní gambusíni (1943-1944)

  14. Chata v Jezerní kotlině (1969-1970) - převedený román

  15. Příběh ze tmy (1990)* - převedená povídka

  16.Lov na netvora (1990)* - převedená povídka

  17. Nyam, nejlepší z dobrých (1993)* - převedená povídka

  18. Nikdy nevzdávej! (1994)* - převedená povídka 

  19. Jeskyně Saturn (1990)*

  20. Rychlé šípy (1998, Olympia)* - kompletní vydání všech příběhů !!!  

     21. Svorní gambusíni a jiné příběhy (1999, Olympia)  

 

V roce 1934 je vydána v nakladatelství Melantrich první Foglarova kniha - Přístav volá (původní název "Modrý život Jiřího Dražana"). Brzy přichází období Foglarova redaktorského působení v časopise Mladý hlasatel, kde 8.5.1937 vychází výzva k zakládání čtenářských klubů Ml. hlasatele. V létě vychází první vydání knihy Hoši od Bobří řeky s ilustracemi Z.Buriana. Od listopadu 1938 se ve vedení redakce objevuje Jaroslav Foglar spolu s Karlem Burešem a od 17. prosince vychází na pokračování, dnes již legendární seriál, Rychlé šípy, kreslený Dr. Janem Fischerem

 

Roku 1941 je Mladý hlasatel zastaven nacisty. Těsně po válce rediguje Foglar časopis Junák, brzy však odsud odchází pro názorové neshody, aby založil nový časopis - Vpřed. První "foglarovské" číslo Vpředu (č.18) vychází 9.4.1946 s legendární kresbou Rychlých šípů na titulní straně (autor Bohumil Konečný - Bimba). Tento časopis ukončil svoji činnost v roce 1948.  

V padesátých letech Foglar působí jako vychovatel v domově mládeže pod dohledem StB. Ani v tuto dobu nepřestává psát. Po delší odmlce se v roce 1965 na trhu objevuje Tajemná řásnovka. V Ostravském kulturním zpravodaji začínají vycházet Rychlé šípy i s novými příběhy, kreslenými Marko Čermákem.  

V sedmdesátých letech se spisovatel věnuje převážně práci s oddílem, publikuje pouze časopisecky. Z tohoto období pochází kniha Náš oddíl, podložená více než šedesátiletou autorovou zkušeností ve vedení oddílu.  

(kniha Foglarově životě)

Ve věku 102 let umírá 18. února 1980 Foglarova maminka. Osmdesátá léta jsou poznamenána spoluprací s výtvarníkem Karlem Saudkem na kreslených seriálech Modrá rokle a Ztracený kamarád.

Po "sametové" revoluci roku 1989 má Foglar plně otevřenu cestu k čtenářské veřejnosti. V nakladatelství Olympia vydává stínadelskou trilogii Dobrodružství v temných uličkách (Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého Vonta). 

 

18.listopadu 1992 je spisovatel přepaden dvěma učni, kteří ho chtějí okrást o peníze. Ubrání se a zavolá o pomoc.

Od jara 1995 je J. Foglar dlouhodobě hospitalizován v nemocnici, ale podle možností dál vyjíždí na besedy se čtenáři. K devadesátinám J. Foglara a nedožitým devadesátinám dr. Jana Fischera pořádá Muzeum hl. m. Prahy rozsáhlou výstavu s názvem Po stopách Rychlých šípů. Vychází jubilejní 15. vydání knihy Hoši od Bobří řeky s pamětním listem. V roce 1998 se v televizi objevuje při setkání s dr. Karlem Burešem po neuvěřitelných padesáti letech. A v listopadu vychází v nakladatelství Olympia kompletní knižní vydání Rychlých šípů se všemi dosud vydanými příběhy.

23. ledna 1999 umírá po delší nemoci v Thomayerově nemocnici. Jestřáb odletěl, ale věřme, že jeho postavy z knížek budou žít dále.  

Rychlé šípy :  

Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Rychlonožka a Červenáček. Legendární chlapci, naše vzory..."prototypy" správných charakterů. I když jsme se  jimi nestali, tak jsme po tom celé dětství toužili.

děkujeme ti "Jestřábe" nezapomeneme

S chlapci jsme si užili mnoho dobrodružství, radosti, ale i nástrah :

první nepříjemnosti nastaly hned v první kapitole :Černí Jezdci

"druhou zatěžkávací zkouškou" bylo Bratrstvo kočičí pracky : Velké Bidlo, Štětináč i Bohouš byli protipólem  a největšími  "rivaly".

přibývali také postavy úsměvné :

Piskloun a Tlouštík

,ale  pak šlo  i "do tuhého"

"Podkováci"  si chtějí přisvojit vlajku Rychlých šípů

Zlosyn Jarda Murkač i s této "šlamastyky" se Rychlé šípy dostanou.

 

 

Revised: října 15, 2005 .